పత్రాలు

పత్రాలు
టైటిల్ తేది వివరాలు చిరునామా డౌన్లోడ్/లింకు
మరణ ధ్రువీకరణ పత్రము 24/07/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(48 KB)
జనన ధ్రువీకరణ పత్రము 24/07/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(47 KB)