జిల్లా గురించి

కర్నూలు అక్టోబరు1,1953నుండి నవంబర్ 1,1956 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని. కర్నూలు జిల్లా కు ముఖ్య పట్టణం కర్నూలు. కర్నూలు అనే పేరు “కందనవోలు” రూపంలో ఉద్భవించిందని చెపుతారు….మరింత

కలెక్టర్
శ్రీ ఎస్.సత్యనారాయణ ఐ.ఏ.ఎస్ కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్
జాయింట్ కలెక్టర్
శ్రీ రవి పఠాన్ శెట్టి ఐ.ఏ.ఎస్ జాయింట్ కలెక్టర్ & అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్

ఛాయా చిత్రాల ప్రదర్శన